Permohonan Tahlil Arwah & Doa Selamat Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin

Permohonan Tahlil Arwah & Doa Selamat - Langkah 1 dari 4

Maklumat Pemohon

Nama Penuh Anda
Alamat Tempat Tinggal
Alamat email anda
Nombor telefon anda untuk dihubungi
Nama Arwah
Pertalian Dengan Arwah
Doa Selamat & Solat Hajat

Nota

Tiada penetapan had sumbangan bagi menyertai ibadah tahlil arwah & doa selamat ini. Sila nyatakan jumlah sekiranya ada jamuan untuk jemaah.

Akad

Bersama-sama ini saya sertakan wang seperti diatas sebagai sumbangan/sedekah jariah untuk majlis tahlil arwah/Doa Selamat & Solat Hajat kepada penama diatas dan bersetuju wang jariah ini dibelanjakan.

Sumbangan

Bersama-sama ini saya sertakan wang sebanyak RM ** sebagai sumbangan/sedekah jariah untuk majlis tahlil arwah/Doa Selamat & Solat Hajat kepada penama diatas dan bersetuju wang jariah ini dibelanjakan.

Sahkan Tempahan Anda

Maklumat Diri

Majlis Tahlil Arwah

Nota

Akad

Kembali Seterusnya